Har du spørgsmål, så ring 71 74 74 73

sådan udføres ventilationsrens


På denne side har vi lavet en guide, som beskriver processen i en ventilationsrens. Hermed kan du få et indblik i hvordan vi udfører vores arbejde, samt hvorfor en rensning af ventilationsanlæg er vigtig for jeres omgivelser.

step 1. inspektion af ventilationsanlæg

Det første vi gør, når der bliver forespurgt på en opgave indenfor ventilationsrens, er at vi laver en inspektion af ventilationsanlægget, for at finde ud af hvor stor en opgave det er. Det er vigtigt at vi gennemgår en grundig inspektion, for at kunne give det rigtige tilbud første gang.

I forbindelse med inspektionen af jeres ventilationsanlæg vil vi også forklare hvilke ting der bør forbedres i forhold til den daglige drift og energiforbruget.

Hvis ventilationsanlægget ikke bliver rengjort kan det føre til negative konsekvenser - ikke kun på bygningen, men også for omgivelserne. Det kan f.eks. være:

  • Risiko for hovedpine og træthed
  • Fremmelse af råd, skimmel og bakterier, hvilket også giver en øget luftfugtighed
  • Forhøjet CO2 i lokalerne
  • Risiko for brand som følge af en tilstoppet anlæg

step 2. tilbud på opgave afgives

Efter inspektionen er lavet afgives der et tilbud på opgaven. Her tager vi højde for forskellige faktorer som vi har opdaget ved at lave inspektionen. En række af de ting vi er opmærksomme på er følgende:

  • Timeforbrug i form af manuelt arbejde – Dette kan være rensemetoder og adgangsforhold.
  • Materialeforbrug – Hvilke, samt hvor meget materiale indebærer opgaven at vi benytter.
  • Produktionsudgifter – Dette kan evt. være yderligere optimering af isolering.
  • Dækningsbidrag – Er der kørselsudgifter, lokaleudgifter eller andet?

Nu hvor vi har afgivet vores tilbud er det tid til at afgive et tidsinterval – Her giver vi et estimat på hvornår vi er færdige med at udføre vores ventilationsrens.

step 4. udførelse og kontrol

Vi udfører nu den service, som vi har afgivet et tilbud på. Vi er meget opmærksomme på at udføre vores service på sikker vis, så ingen medarbejdere kommer i fare.

Med 20 års erfaring er vi bevidste om vores udførelse og kvalitet heraf. Vi renser kun ventilationsanlæg med special udstyr der sikrer den bedste og optimale rensning for ventilationsanlægget.

Vores rensemetode gør at alt støvet, fedtet og andre urenheder bliver fjernet fra ventilationskanalerne gennem vores udstyr, så det ikke rygerne ud i lokalerne hvor anlægget er placeret.

Når vi er færdige med at udføre vores service, beder vi en ansvarshavende, om at gå en kontrol-runde med os, hvor vi forklarer det arbejde vi har udført. Det er jeres garanti for, at arbejdet er blevet udført korrekt og helt ned til mindste detalje.

step 5. dokumentation

Når vi er færdige med vores service, beder vi som førnævnt en ansvarshavende om at godkende vores arbejde – Herefter sender vi dokumentation på udført arbejde.

step 6. opfølgning

Når vi er færdige med vores arbejde, sørger vi selvfølgelig for at følge op på det udførte arbejde, for at sikre os at det hele fungerer optimalt.

Vil du også vide mere om komfortventilation? Læs vores guide til komfortventilation her.

Læs også om genvex anlæg her.

HAR DU BRUG FOR EKSTRA RÅDGIVNING?

Hos A2Vent vil vi gøre alt for at du får den bedste service. Vores rengøring af ventilationsanlæg lever op til kvalitetskriterier, og med over 20 års erfaring forsøger vi altid at blive bedre.

Vi vil derfor altid gerne hjælpe dig med rådgivning, rengøring og etablering af ventilationsanlæg. Ring til os på 71 74 74 73 og få en snak med en af vores ventilations eksperter, hvis du har flere spørgsmål når det gælder rensning af ventilationsanlæg.

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ RENSNING AF VENTILATIONSANLÆG I DAG

Skab et sundt indeklima og bedre velvære for dine omgivelser ved at få foretaget en rensning af ventilationsanlægget. Et bedre indeklima på arbejdspladsen gavner medarbejdernes trivsel og medvirker til færre sygedage.

Lad os gøre arbejdet for dig. Vi har over 20 års erfaring med service, rengøring og vedligeholdelse af alle former for ventilationsanlæg - f.eks. boligventilation, industriventilation og komfortventilation. Kontakt os i dag på tlf. 71 74 74 73 eller på info@a2vent.dk.

praktisk info


Her ligger vi