SÅDAN UDFØRES VENTILATIONSRENS

På denne side har vi lavet en guide, som beskriver processen i en ventilationsrens. Hermed kan du få et indblik i hvordan vi udfører vores arbejde.

STEP 1. INSPEKTION AF VENTILATIONSANLÆG

Det første vi gør, når der bliver forespurgt på en opgave indenfor ventilationsrens, er at vi laver en inspektion af ventilationsanlægget, for at finde ud af hvor stor en opgave det er. Det er vigtigt at vi gennemgår en grundig inspektion, for at kunne give det rigtige tilbud første gang.

STEP 2. TILBUD PÅ OPGAVE AFGIVES

Efter inspektionen er lavet afgives der et tilbud på opgaven. Her tager vi højde for forskellige faktorer som vi har opdaget ved at lave inspektionen. En række af de ting vi er opmærksomme på er følgende:

  • Timeforbrug i form af manuelt arbejde – Dette kan være rensemetoder og adgangsforhold.
  • Materialeforbrug – Hvilke, samt hvor meget materiale indebærer opgaven at vi benytter.
  • Produktionsudgifter – Dette kan evt. være yderligere optimering af isolering.
  • Dækningsbidrag – Er der kørselsudgifter, lokaleudgifter eller andet?

Nu hvor vi har afgivet vores tilbud er det tid til at afgive et tidsinterval – Her giver vi et estimat på hvornår vi er færdige med at udføre vores ventilationsrens.

STEP 3. UDFØRELSE OG KONTROL

Vi udfører nu den service, som vi har afgivet et tilbud på. Vi er meget opmærksomme på at udføre vores service på sikker vis, så ingen medarbejdere kommer i farer.

Når vi er færdige med at udføre vores service, beder vi en ansvarshavende, om at gå en kontrol-runde med os, hvor vi forklarer det arbejde vi har udført.

STEP 4. DOKUMENTATION

Når vi er færdige med vores service, beder vi som førnævnt en ansvarshavende om at godkende vores arbejde – Herefter sender vi dokumentation på udført arbejde.

STEP 6. OPFØLGNING

Når vi er færdige med vores arbejde, sørger vi selvfølgelig for at følge op på det udførte arbejde, for at sikre os at det hele fungerer optimalt.

Vil du også vide mere om komfortventilation? Læs vores guide til komfortventilation her.

Læs også om genvex anlæg her.

Send os en besked til højre → eller ring på 71 74 74 73
og høre mere om ventilation af bolig.


A2vent er et ventilationsfirma, som leverer, monterer, dimensionerer og servicerer ventilationsløsninger af høj kvalitet.