Skip to main content
Effektiv boligventilation har stor indflydelse på indeklimaet i hjemmet.

BOLIGVENTILATION – SUNDT INDEKLIMA I BOLIGEN

Ventilationssystemer til boliger

A2Vent har mange års erfaring med boligventilation – herunder etablering, dimensionering, energioptimering og service af ventilationsanlæg i boliger. Det sikrer et sundt indeklima for beboere, ligesom det forlænger boligens levetid.

EFFEKTIV BOLIGVENTILATION SKABER SUNDE HJEM

Stabilt og sundt klima indendørs

Moderne byggeri er tæt. Det bidrager nok til et lavt energiforbrug men gør det samtidig svært for fugt at undslippe. Dermed øges sandsynligheden for råd og skimmelsvamp.

Af samme grund stiller Bygningsreglementet høje krav til ventilation i nybyggeri. De krav skal skal sikre en mekanisk ventilation, der forebygger råd og skimmelsvamp – til gavn for både beboernes sundhed og bygningerne levetid.

Netop fordi kravene er så strikse, er det alfa og omega at vælge den rette leverandør af boligventilation – og A2Vent er lige netop den leverandør.

For her bliver du mødt af montører med bred brancheerfaring og ekspertise inden for komfortventilation til boliger. Det sikrer en ventilationsløsning, der:

  • er korrekt dimensioneret ift. boligens arkitektur og indretning
  • giver et stabilt, sundt og behageligt indeklima
  • forebygger fugt og luftgener
  • har lave driftsomkostninger
  • er energioptimeret
  • er støjsvagt og pladsbesparende

Vi leverer og monterer med andre ord ventilationsløsninger, der imødekommer alle gældende myndighedskrav. Det skaber sunde hjem med ren luft, som skåner beboerne for skadelige partikler, fugt og allergifremkaldende stoffer.

MULTIFUNKTIONEL VENTILATION AF BOLIGEN
Boligventilationsanlæg med genvinding

Ventilationsanlæg i boliger skal først og fremmest fjerne forurenet luft samt tilføre frisk luft til lokalerne. Men effektiviteten skal ikke gå ud over energibesparelsen.

Derfor leverer A2Vent boligventilation med genvinding – en multifunktionel ventilationsløsning. Et genvindingsanlæg sender nemlig brugt, fugtig luft sendes ud af hjemmet og frisk luft ind, samtidig med at varmen fra den brugte luft flyttes til den burde.

På den måde renses luften, samtidig med at der spares store beløb på varmeregningen.

Det er win-win-situation, som gavner både sundhed og budget.

Vi sidder klar til at rådigve dig

Send os en besked på info@a2vent.dk eller ring på 71 74 74 73 og høre mere om professionel boligventilation.

FAKTA OM BOLIGVENTILATION
Effektiv boligventilation er essentielt

Vi bruger i gennemsnit omkring 90 % af vores liv indendørs – og en stor del af den tid bruger vi i hjemmet. Derfor er det også afgørende, at luften i hjemmet er rent. Luften i hjemmet kan nemlig indeholde mikroorganismer og andre sundhedsskadelige partikler.

Det skyldes ikke mindst vores aktiviteter i hjemmet. For helt almindelige aktiviteter som søvn, madlavning, rengøring og personlig hygiejne har alle indflydelse på indeklimaet.

For eksempel udleder vi store mængder CO2, når vi sover. Undersøgelser fra DTU har vist, at CO2-niveauet i et soveværelse med lukkede døre og vinduer og uden mekanisk ventilation vil ligge omkring 3000 ppm (parts per million). Til sammenligning er den anbefalede koncentration i et klasseværelse 1000 ppm.

Også badeværelset er en af de helt store syndere i hjemmet, når det kommer til indeklima. Her udledes store mængder fugt, som kan bevæge sig videre til andre af hjemmets rum. Det kan ikke bare være sundhedsskadeligt, men kan også give fugtskader på bygningen.

Det er med andre ord helt almindelige hverdagsaktiviteter, der har indflydelse på indeklimaet i hjemmet. Derfor er effektiv boligventilation en helt essentiel del af et moderne hjem.

Vi er specialiseret i boligventilation

HVORFOR ER ET GODT INDEKLIMA SÅ TÆT FORBUNDET MED SUNDHED?

Der findes mange fysiske gener forbundet med dårligt indeklima.
De fleste ved godt, hvor vigtigt det er for sundheden, at indeklimaet er i orden. Størstedelen af os arbejder i et dårligt indeklima, og undersøgelser viser, det resulterer i fysiske gener som træthed, koncentrationsbesvær og hovedpine.

Et dårligt indeklima kan også resultere i allergi. I alle ventilationsanlæg er der indbygget ventilationsfiltre, som består af et indsugnings- og udsugningsfilter, der filtrerer skadelige partikler væk fra luften, som netop er årsagen til forskellige allergiformer herunder pollenallergi og astma.

Det øgede fokus på sundt indeklima betyder, at det i højere grad end før er noget boligsøgende holder øje med.

BOLIGVENTILATION ER LANGT MERE AVANCERET END ALMINDELIG UDLUFTNING

I de kolde vintermåneder får de færreste luftet tilstrækkeligt ud. Det skaber grobund for ophobning af fugt og damp, som er skidt for indeklimaet. I værste tilfælde vil det medføre skimmelsvamp.

Ligeledes er udluftning om vinteren også forbundet med et stort varmespild – varmen ryger ud, når vinduet åbnes. Pointen med boligventilationsanlægget er, at du genbruger varmen i stedet for at lukke den ud.

Vidste du..

  • Der ophobes i ca. 15 liter fugt i en gennemsnitlig familiebolig i døgnet
  • Hver 5. dansker lider af allergi eller astma, og antallet af allergikere har været stigende gennem de sidste 20 år. Forskerne ved ikke, hvorfor antallet stiger, men de mener, at forhold i indeklimaet har betydning.
  • De fleste forbinder partikler fra luftforurening med trafik og afbrænding af olie, benzin og andre brændstoffer, men tobaksrøg, madlavning, stearinlys og brændeovne i hjemmet kan også være kilde til partiklerne, der kan have en skadelig påvirkning på os.
  • Et tilstrækkeligt luftskifte er nødvendigt for at beskytte bygningens konstruktion.

MERE FOKUS PÅ INDEKLIMA END NOGENSINDE FØR

Aldrig før har fokus på ventilation og indeklima været så stort. Men faktisk var ventilationsproblemet heller ikke så voldsomt tidligere. Før i tiden havde man nemlig en naturlig ventilation gennem utætte døre og vinduer.

Men boligbyggerier er i dag så velisoleret, at der ikke kommer luft ind. Derfor er et solidt ventilationsanlæg til boligen stærkt nødvendigt.

Boligventilation? Det er vores montører eksperter i.