Skip to main content

PROCESUDSUGNING
OG PUNKTUDSUGNING

Specialister i procesudsugning

Ejer du en industrivirksomhed, og søger du en passende ventilationsløsning til industri?

A2vent er specialister i procesudsugning og punktudsugning med fokus på høj driftsikkerhed og energioptimering.

Skriv til os i kontaktformularen, eller ring på 71 74 74 73 for et tilbud på en skræddersyet ventilationsløsning
til din virksomhed.

PUNKTUDSUGNING FORHINDRER
SKADELIGE PARTIKLER I PRODUKTIONEN

Punktudsugning er uundværligt i produktionsarealer, hvor arbejdsgangene medfører store mængder af luftbåren forurening, partikler og støv.

Her forhindrer udsugningsanlægget, at de skadelige partikler spreder sig til omgivelserne. På den måde beskytter det medarbejderne under arbejdsprocessen.

Kort sagt sikrer punktudsugning:

  • mindre luftforurening
  • beskyttelse af miljøet
  • lavere sygefravær hos medarbejderne
  • bedre arbejdsmiljø

A2Vents erfaring med ventilationsløsninger til industrien er din garanti for optimalt fungerende punktudsugningsanlæg, der samtidigt reducerer drifts- og energiomkostningerne i jeres virksomhed.

A2Vents erfaring med ventilationsløsninger til industrien er din garanti for optimalt fungerende punktudsugningsanlæg.

PROCESUDSUGNING TIL ALLE FORMÅL

Procesudsugning er mekanisk ventilation, der fjerner luftforureningen for så at tilføre frisk luft af passende temperatur. Den bruges i mange forskellige brancher. A2vent har mange års erfaring med procesudsugning og ventilation – om det så er ventilationsanlæg til erhverv med behov for komfortventilation eller procesudsugning til industrien.

Vi har stor ekspertise i at udforme gennemarbejdede og behandlede moduler i designs, der gør det nemt at vedligeholde og servicere kritiske komponenter til alle brancher og behov.

Vi leverer blandt andet:

  • Procesudsugning til industri- og storkøkkener
  • Procesudsugning til autoværksteder
  • Procesudsugning til træindustrien
  • Procesudsugning til smedeværksteder
  • Spånudsugning

Vores erfaring sikrer din virksomhed en skræddersyet løsning og kvalitetsbevidst service. Vi sørger for, at du får den nødvendige rådgivning hos vores kompetente ventilationsmontører. Vigtigst af alt kan du forvente, at alt fra planlægning, til montering og dimensionering til service og vedligeholdelse.

På den måde sikrer vi dig og din virksomhed et tilfredsstillende resultat.

PROCESUDSUGNING TILPASSET DIN VIRKSOMHEDS BEHOV

Luftforurening er et hyppigt problem i produktionsvirksomheder. Det skyldes arbejdsprocesser såsom svejsning, slibning, maling, lakering, opvarmning og brug af kemiske produkter.

Denne luftforurening kan have en negativ sundhedsmæssig og trivselsmæssig effekt på medarbejderne, der befinder sig i produktionsvirksomhederne. Derfor er der i de fleste tilfælde behov for en ydedygtig procesudsugning, der tilpasset partikelkoncentrationen i din virksomhed.

Hos A2vent leverer vi proces- og svejseudsugning til både lav-, mellem-, og højvakuum. Vi går op i, at vi kan servicerer de mange brancher, der har brug for en guidende hånd. I de produktionsmidler, hvor arbejdsprocessen går på at male og pulverlakere, virker mellemvakuums procesudsugning bedst. Udskiller arbejdsprocessen tungere partikler som for eksempel ved rengøring og mekaniske bearbejdningsprocesser som spåntagning, er der behov for højvakuums ventilation.

Med vores professionelle rådgivning vil vi altid hjælpe dig med at sammensætte den optimale løsning til din virksomhed. Dermed er du sikret en procesudsugning, der er tilpasset din virksomheds behov.

Vi sidder klar til at rådigve dig

Send os en besked på info@a2vent.dk eller ring på 71 74 74 73 og høre mere om professionel boligventilation.

Hos A2Vent tilbyder vi dig en punktudsugning og procesudsugning, der er effektiv og energioptimeret.

EFFEKTIV OG ENERGIBESPARENDE PROCESUDSUGNING

Energiforbruget fra punkt- og procesudsugning kan belaste både miljø og økonomi. Det skyldes, at udsugningen har til opgave at transportere store portioner af luft fra indelukkede bygninger og ud i det frie. Det kan medføre store energitab og ressourcespild.

Hos A2Vent tilbyder vi dig en procesudsugning, der er effektiv og energioptimeret. Det sikrer vi blandt andet via genvinding af varmen fra den udsugede luft. Derudover sørger vi for korrekt dimensionering af komponenterne, så det er tilpasset bygningens størrelse, partikelkoncentration i bygningen og andre faktorer. Alt sammen er med til at holde energiforbrug og omkostninger på et minimum.

Med andre ord er du sikret en både effektiv og energibesparende løsning til procesudsugning, der imødekommer Arbejdstilsynets krav og regler til luftkvaliteten på arbejdspladser.